Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon Výchozí obrazovce

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přeuspořádejte widgety a ikony na Výchozí obrazovce a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek na Výchozí obrazovku. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

  1. Stiskněte a podržte widget nebo ikonu.Telefon vibruje. Nezvedejte prst.
  2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce. Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
  3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.
  4. Pokud se zobrazí zpráva, že pro widget nebo ikonu zde není žádném místo, přetáhněte ji vlevo nebo vpravo na jiný panel Výchozí obrazovky.

Odebrání widgetu nebo ikony

  1. Stiskněte a podržte widget nebo ikonu.Telefon pak vibruje a tlačítko Telefon se pak změní na tlačítko Odstranit a bude červené. Nezvedejte prst.
  2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko Odstranit.
  3. Když se tlačítko Odstranit zobrazí červeně, zvedněte prst.
0 lidí to považuje za užitečné