ZAČÍNÁME
Přidání složek na Výchozí obrazovku
ZAČÍNÁME

Přidání složek na Výchozí obrazovku

Pomocí složek seskupte související aplikace a další zástupce a udržujte tak Výchozí obrazovku uklizenou. Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

  1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání složky. Další informace naleznete v části Výchozí obrazovka.
  2. Klepněte na nebo stiskněte a podržte tlačítko na Výchozí obrazovce. Zobrazí se nabídka možností Přidat na Výchozí obrazovku.
  3. Klepněte na Složka a pak klepněte na tlačítko Nová složka.
  4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. Telefon vibruje. Nezvedejte prst.
  5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.
Klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

  1. Otevřete složku klepnutím.
  2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
  3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko OK.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY