ZAČÍNÁME
Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na Výchozí obrazovku
ZAČÍNÁME

Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na Výchozí obrazovku

Umístěte ikonu aplikace na Výchozí obrazovku a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označené webové stránky, něčí telefonní číslo a seznam stop hudby.
  1. Přejděte na část Výchozí obrazovky, kde je prostor pro přidání zástupce. Další informace naleznete v části Výchozí obrazovka.
  2. Klepněte na nebo stiskněte a podržte tlačítko na Výchozíobrazovce. Zobrazí se nabídka možností Přidat na Výchozí obrazovku.
  3. Postupujte některým z následujících způsobů:
    • Chcete-li přidat ikonu aplikace, klepněte na Aplikace a zvolte aplikaci.
    • Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na Zástupce a pak zvolte typ informací nebo nastavení.
Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, klepněte na a otevřete obrazovku Všechny aplikace a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY