ZAČÍNÁME
Nastavení hlasitosti
ZAČÍNÁME

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Poznámka: Chcete-li telefon rychle přepnout do tichého režimu nebo režimu vibrací, stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ, a potom klepněte na položku Tichý režim nebo Vibrační režim v nabídce možností.
 • Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
 • Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon vibruje. zobrazí se na stavové liště.
 • Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. zobrazí se na stavové liště.

Nastavení hlasitosti média

 • Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií.
 • Hlasitost médií lze upravit také na obrazovce Nastavení.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Zvuk > Hlasitost.
  2. Jakmile se zobrazí okno Hlasitost, posuňte posuvník Média doleva (snížení hlasitosti) nebo doprava (zvýšení hlasitosti).
  3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
380
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-gratia
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY