Otevření panelu oznámení

Otevření panelu oznámení

Když zobrazíte oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit zprávy, připomenutí a oznámení
Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Tip: Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku Oznámení.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce. Nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.
0 lidí to považuje za užitečné