Změna nastavení zvuku

Změna nastavení zvuku

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položku Zvuk.
  3. Zaškrtněte políčko Výběr se zvuky.
0 lidí to považuje za užitečné