Změna nastavení displeje

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Obrazovka > Jas.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automatický jas.
 4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Tip: Jas obrazovky lze také upravit z panelu Rychlé nastavení (klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na ).

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Obrazovka > Časový limit.
 3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC Flyer držíte.
Poznámka: Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Obrazovka a pak zrušte zaškrtnutí pole Automatické otočení obrazovky.
Tip: Otočení obrazovky lze také zapnout z panelu Rychlé nastavení (klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na ).

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Flyer, proveďte kalibraci obrazovky.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Obrazovka > Kalibrace G-Sensoru.
 3. Položte zařízení HTC Flyer na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
 4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC Flyer

Při nabíjení zařízení HTC Flyer je možné ponechat obrazovku zapnutou.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Vývoj.
 3. Zvolte zaškrtávací pole Nevypínat obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Obrazovka > Animace.
 3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.
0 lidí to považuje za užitečné