Základní informace o Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě.
  3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.
Poznámka: Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Flyer ostatním zařízením.

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.
  3. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
  4. Klepněte na Název zařízení.
  5. V dialogovém okně zadejte název HTC Flyer a klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné