Nastavení a služby
Připojení k síti VPN
Nastavení a služby

Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC Flyer musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informujte o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC Flyer nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zabezpečení > Nastavit heslo.
 3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
 4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na položku Použít zabezpečená pověření.
Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení VPN > Přidat síť VPN a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
 3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 4. Klepněte na tlačítko > Uložit.
Příslušná síť VPN se přidá do oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení VPN.
 3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
 4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení VPN .
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Otevřete panel Oznámení a potom se klepnutím na připojení VPN vraťte na obrazovku Nastavení VPN.
 2. Klepněte na Připojení k síti VPN pro odpojení.
Když je tablet HTC Flyer odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona odpojení od sítě VPN na stavovém řádku.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY