O widgetech připojení

O widgetech připojení

Na obrazovku Plocha si můžete přidat widgety Mobilní síť a Wi-Fi nebo Ovládací panel dat, a tak můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Připojení zapněte nebo vypněte klepnutím na widget nebo ikonu na ovládacím panelu.
0 lidí to považuje za užitečné