Nastavení a služby
Zadávání slov s predikcí
Nastavení a služby

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
 • Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
 3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení > Dvojjazyčná predikce.
 4. Zvolte požadovaný jazyk.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC Flyer se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
 3. V části Nastavení zadávání klepněte na položky Nastavení > Osobní slovník > Upravit osobní slovník.
 4. Klepněte na , zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
 3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení > Osobní slovník.
 4. Klepněte na položku Upravit osobní slovník a potom postupujte některým z následujících způsobů:
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku > Odstranit. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
 3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení > Osobní slovník.
 4. Klepněte na položky Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu.
 5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Import osobního slovníku z paměťové karty

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
 3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení > Osobní slovník.
 4. Klepněte na položky Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty.
 5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY