APLIKACE A FUNKCE
Používání aplikace Hodiny
APLIKACE A FUNKCE

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.

Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přízpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.
 1. Stiskněte a přidržte widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko upravit .
 2. Zvolte město.

  Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku Přidat město, abyste je vyhledali a přidali.

 3. Klepněte na tlačítko Hotovo
Tip: Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny. Vyberte si z různých vzhledů a designů a zvolte si město, které chcete zobrazit.

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Flyer jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.
Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:
 • Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na položku a pak na Hodiny.
Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Je zde také indikátor budíku a nadcházející události kalendáře.
 • Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
 • Klepnutím na položku přepněte Režim doku na celou obrazovku.
 • Pokud máte několik nadcházejících událostí kalendáře, přejděte v seznamu dolů, abyste své události zkontrolovali.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

 1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku > Nastavení plochy.
 2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Důležité: Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Flyer ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.
 1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku > Nastavení místního času.
 2. Zrušte zaškrtnutí políček Automatický datum a čas a Automatické časové pásmo.
 3. Nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.
Tip: Datum a čas můžete také nastavit v položkách > Nastavení > Datum a čas.

Přidání města na obrazovce Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.
 1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
 2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Na kartě Připomenutí v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik připomenutí.
 1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko alarmu.
 2. Klepněte na položku Upravit.
 3. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
 4. Vyberte z dostupných možností. Můžete provést následující:
  • Zadejte Popis a zvolte Zvuk připomenutí, který chcete použít.
  • Klepněte na položku Opakovat. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má připomenutí ozývat, a pak klepněte na OK.
  • Zvolte zaškrtávací pole Vibrace, pokud chcete, aby zařízení HTC Flyer vibrovalo při aktivaci budíku.
 5. Jakmile nastavení připomenutí dokončíte, klepněte na Hotovo.
Tip:
 • Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
 • Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na .

Odstranění budíku

 1. Na kartě Připomenutí klepněte na položku > Odstranit.
 2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Připomenutí klepněte na položku > Nastavení. Můžete změnit následující nastavení:
Budík v tichém režimu Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Flyer v tichém režimu.
Hlasitost budíku Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY