Správa zpráv konverzací

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
 3. Klepněte na Zamknout zprávu v nabídce možností. Ikona zámku se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko Kopírovat na kartu SIM. Ikona karty SIM se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
 3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na Odemknout zprávu v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
 4. Klepněte na Odstranit zprávu v nabídce možností.
 5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit zprávy.
 3. Klepněte na položku Smazat konverzaci nebo Odstranit podle výběru.
  Tip: Můžete také klepnout na položku Odstranit podle telefonního čísla, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.
 4. Pokud jste vybrali položku Odstranit podle výběru, vyberte zprávy, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Odstranění konverzace

 1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko Odstranit
  • Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci klepněte na a potom klepněte na položku Odstranit zprávy.

   Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole Smazat uzamčené zprávy.

 2. Na výzvu k potvrzení klepněte na OK a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

 1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit posloupnost.
 2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
 3. Klepněte na položku Odstranit. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.
0 lidí to považuje za užitečné