KOMUNIKACE
Skupiny kontaktů
KOMUNIKACE

Skupiny kontaktů

Umožňuje přidělení kontaktů do skupin, abyste mohli snadno komunikovat s celou skupinou. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC Flyer se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Vytvoření skupiny

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na položku Přidat a potom zadejte název skupiny.
 3. Klepněte na , vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, potom klepněte na položku Uložit.
  Tip: Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu.
 4. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Úprava skupiny kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupinystiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku Upravit skupinu.
 3. Můžete provést následující:
  • Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  • Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
  • Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku , vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku Uložit.
  • Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na na pravé straně jména kontaktu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odeslání e-mailu skupině

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat e-mail.
 3. Přejděte na kartu Akce skupiny a potom klepněte na položku Odeslat skupinovou zprávu.

Přeuspořádání skupin kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na položku > Přeuspořádat skupiny.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
 3. Klepněte na položku > Přeuspořádat členy skupiny.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění skupin

Poznámka: Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
  • Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit skupinu.
  • Klepněte na položku > Odstranit skupiny, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY