Správa událostí v aplikaci Kalendář

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.
 1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uvede přehled události.
 2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
  • Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
  • Ověřit účastníky události.
  • Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
  • Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
  • Klepnutím na čas připomenutí jej změníte.
  Tip: Potřebujete si zapsat myšlenky z rozhovoru? Při zobrazení události kalendáře klepněte na položku Vytvořit poznámku. Nebo možná budete chtít propojit existující poznámku s událostí. Klepněte na položku > Spojit poznámku. Otevře se aplikace Poznámky.

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.
 1. Stiskněte a přidržte událost a potom klepněte na položku Upravit událost.
 2. Proveďte změny události.
 3. Po dokončení úprav klepněte na položkuUložit.

Sdílení události (vCalendar)

 1. Stiskněte a přidržte událost a potom klepněte na položku Sdílet vCalendar.
 2. Vyberte, jak chcete událost sdílet, například pomocí Bluetooth nebo v e-mailové zprávě.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události klepněte na položku > Odstranit událost.
 • V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na Odstranit událost.
 • Při úpravách události klepněte na Odstranit.
Pokud se událost opakuje, budete vyzváni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny budoucí výskyty, nebo všechny minulé i budoucí výskyty v aplikaci Kalendář.
0 lidí to považuje za užitečné