Správa e-mailových zpráv

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

 1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
 2. V nabídce možností klepněte na položku Odstranit.

Výběr několika e-mailových zpráv

 1. Klepněte na zaškrtávací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
 2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: Označit jako přečtené (nebo Označit jako nepřečtené), Odstranit nebo Přesunout do jiné složky.
Poznámka: E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

 1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
 2. Klepněte na zaškrtávací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
 3. Klepněte na položku Přesunout do, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

 1. V otevřené zprávě klepněte na .
 2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Přepnutí na další složky pošty

 1. Ve složce Doručené klepněte na položku Složky.
 2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.
0 lidí to považuje za užitečné