Používání služby Gmail

Používání služby Gmail

Při prvním nastavení zařízení HTC Flyer se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení Účty a synchronizace a přihlaste se.
Můžete si v zařízení HTC Flyer nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.
Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Gmail. Služba Gmail se otevře s rolovacím seznamem vašich štítků (například Odeslané, Koncepty nebo vámi vytvořené štítky) a e-mailů.
Přechod na jiný účet Gmail Klepněte na název aktuálního účtu a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.
Obnovení složky Doručené Klepněte na tlačítko .
Archivace nebo odstranění více konverzací Zaškrtněte jedno nebo více prázdných políček před e-maily či konverzacemi a potom klepněte na kteroukoli z následujících položek:
 • Změnit jmenovky pro použití jiné jmenovky na vybrané položky.
 • pro označení položek jako nepřečtené nebo přečtené.
 • (označení položek hvězdičkou), (archivace) nebo (odstranění).

Odeslání nové zprávy

 1. Ve složce doručené služby Gmail klepněte na .
 2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC Flyer, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
 3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.
  Poznámka: Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, klepněte na položku + Kopie/Skrytá.
 4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
 5. Pokud chcete připojit obrázek, klepněte na .
 6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
 7. Po zadání zprávy klepněte na položku Odeslat.
  Poznámka: Při psaní zprávy klepněte na položku Uložit koncept. Nebo klepněte na pro odstranění zprávy.

Odpověď nebo předání e-mailové zprávy

 1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
 2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na (odpovědět všem) nebo na (přeposlat).
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud jste vybrali odpovědět nebo odpovědět všem, zadejte zprávu s odpovědí.
  • Pokud jste vybrali přeposlat, zadejte příjemce zprávy.
  Tip: Klepněte na položku Odpovědět inline, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-mailu.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail klepněte na položku > Nápověda. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.
0 lidí to považuje za užitečné