APLIKACE A FUNKCE
Procházení hudby v knihovně
APLIKACE A FUNKCE

Procházení hudby v knihovně

  1. Klepněte na na obrazovce přehrávání aplikace Hudba nebo na seznam Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.
  2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.
Poznámka: V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

Aktualizace obalů alb

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
  2. Na panelu Přehrávač klepněte na položku > Aktualizovat obal alba.
  3. Zvolte, zda chcete aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na panelu Přehrávač.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY