Poslech hudby

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabetu HTC Flyer pomocí aplikace Hudba.

Důležité: Chcete-li aplikaci aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou zkopírovat do zařízení HTC Flyer.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Posuňte prst přes obal alba, chcete-li přejít na další nebo předchozí hudební skladbu.
 3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.
  Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
  Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.
  Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
  Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a panelem Přehrávač. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.
 4. Klepněte na položku > Vylepšovač zvuku a užívejte si poslech své hudby se SRS.
  Tip: Nebo pokud používáte kabelová sluchátka, můžete si také zvolit z různých přednastavených nastavení ekvalizéru. (SRS a ekvalizér nejsou k dispozici, když používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.)

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.
Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.
Tip: Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Procházení a přehrávání hudby ve zobrazení na šířku

Otočte tablet HTC Flyer doleva, aby se přepnul do zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku můžete vidět knihovnu a obrazovku přehrávání nebo seznam Nyní se přehrává vedle sebe, což umožňuje snazší procházení a zároveň přehrávání hudby.
Pokud máte velké množství alb, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

0 lidí to považuje za užitečné