Zobrazování fotografií

Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.
Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
  • Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

Prohlížení fotografií formou prezentace

Fotografie v albu si můžete prohlížet formou prezentace.
  1. Vyberte si album, jehož fotografie si chcete prohlížet formou prezentace.
  2. Klepněte na tlačítko .
    Tip:
    • Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.
    • Když se zobrazí ovladače přehrávání, klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.
0 lidí to považuje za užitečné