Po fotografování

Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.
Návrat na obrazovku Hledáček.
Odstranění fotografie nebo videa
Odešlete fotografii nebo video do počítače nebo jiného zařízení pomocí připojení Bluetooth, e-mailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.
Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.
Sledujte video.
0 lidí to považuje za užitečné