Záznam videa

Záznam videa

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Videokamera.
  2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
  3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
  4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
  5. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
  6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
  7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
  8. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
  9. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.
0 lidí to považuje za užitečné