Základní informace o fotoaparátu

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Flyer si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest.

  • Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na a potom klepněte na položku Fotoaparát.
  • Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na na Výchozí obrazovce a pak klepněte na Videokamera.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:

Panel Přiblížení
Tlačítko Galerie
Indikátor automatického zaostření
Tlačítko režimu Fotografie/Video
nebo Kalendář Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát
Tlačítko Uvolnění závěrky/Zaznamenat
Tlačítko Efekty
Tlačítko Nastavení  

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.
Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.

Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořiďte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.
Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na nebo .
Poznámka: Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.
0 lidí to považuje za užitečné