Používání aplikace Snapbooth

Používání aplikace Snapbooth

Díky aplikace Snapbooth si můžete užívat legraci při pořizování snímků zblízka sebe sama nebo s někým, koho máte rádi. Zvolte si z virtuálních objektivů nebo přidejte efekty, aby vzniklé snímky opravdu stály za to. Můžete také provést kompozitní fotografii složenou ze čtyř snímků.

Pořizování snímků zblízka

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Snapbooth.
 2. Zvolte si, jak se chcete fotografii pořídit.

  V režimu Jeden snímek pořídí přední fotoaparát jeden snímek.

  V režimu Čtyři snímky pořídí přední fotoaparát čtyři snímky a zkombinuje je do jedné fotografie.

 3. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
 4. Oběma rukama držte tablet HTC Flyer v orientaci na výšku nebo na šířku a potom jeho polohu upravte tak, abyste byli uprostřed okna Hledáček.
 5. Až budete připraveni fotografii pořídit, podívejte se do objektivu fotoaparátu a potom klepněte na .
  Tip: Aplikace Snapbooth před pořízením snímku odpočítává. Pro zrušení snímku klepněte na .

Po pořízení fotografie si můžete zvolit její sdílení, nebo ji prostě můžete smazat, pokud chcete pořídit jiný snímek.

Vaše fotografie je pak zobrazena na obrazovce jako miniatura. Klepnutím na miniaturu můžete miniaturu zobrazit na celou obrazovku nebo upravit.

Poznámka: Pořízené fotografie můžete zobrazit v aplikaci Galerie. Pro jejich zobrazení přejděte do alba Snapbooth v aplikaci Galerie.

Zobrazení nebo úpravy fotografie na celou obrazovku

 • Při zobrazení fotografie na celou obrazovku můžete posunutím prstu přes obrazovku doleva nebo doprava procházet dalšími pořízenými fotografiemi.
 • Fotografii můžete také přiblížit nebo oddálit.
 • Klepněte na libovolné místo na obrazovce a potom zvolte, zda chcete sdílet fotografii, upravit ji nebo na ni přidat, pořídit novou fotografii nebo zobrazit další možnosti.
0 lidí to považuje za užitečné