Režim Klikyháky

Režim Klikyháky

Přepněte na režim Klikyháky pro zachycení snímku vaší aktuální obrazovky.
Poznámka: Režim Klikyháky není podporován, když:
  • používáte aplikaci, která vám umožňuje volně kreslit pomocí pera tabletu.
  • přehráváte video nebo prezentaci v aplikaci Galerie.
  • Čtete, přehráváte nebo zobrazujete materiály chráněné autorským právem.
  1. Otevřete aplikaci, kterou chcete zachytit jako obrázek.
  2. Klepněte na položku > Pořídit snímek obrazovky.
  3. Pomocí pera tabletu můžete označovat, kreslit nebo psát na zachycenou obrazovku.

Po kreslení klikyháků

Když jste s kreslením klikyháků na obrazovce aplikací hotoví, klepněte prstem na obrazovku pro zobrazení možností režimu Klikyháky.
Klepnutím na položku Uložit automaticky vložíte nakreslený obraz na stránku v aplikaci Poznámky. Klikyháky si můžete prohlížet také v aplikaci Galerie.
0 lidí to považuje za užitečné