APLIKACE A FUNKCE
Výběr typu, barvy a tahu pera
APLIKACE A FUNKCE

Výběr typu, barvy a tahu pera

Důležité:
 • Pokud chcete pero tabletu na zařízení HTC Flyer použít poprvé nebo jste provedli obnovení továrního nastavení, musíte klepnout na pero tabletu na obrazovce pro zobrazení tlačítka Možnosti pera .
 • Pomocí pera tabletu (a ne prstu) klepněte na a libovolnou položku na paletě Možnosti pera.
 1. Otevřete aplikaci s integrací pera. Nebo pokud chcete vytvořit poznámku nebo kreslit na libovolnou obrazovku aplikace či webovou stránku, přepněte na režim Klikyháky.
 2. Klepněte na tlačítko . Otevřete paletu, kde můžete přizpůsobit nabídku pera a možnosti. Ve spodní části uvidíte, zda jste v režimu Nabídka nebo Možnosti.
 3. Pokud na paletě Možnosti pera vidíte slovo Možnosti, klepnutím na toto slovo přepnete na do režimu Nabídka.
 4. V režimu Nabídka klepnutím na libovolnou položku můžete přizpůsobit nastavení pera:
  Barva

  Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dostupné barvy pera. Klepněte na barvu, kterou chcete použít.

  Typ

  Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte různé typy pera. Klepněte na pero, které chcete použít.

  Znaky

  Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení dostupných velikostí tahů pro vybraný typ pera. Klepněte na velikost tahu, kterou chcete použít.

 5. Klepnutím na zavřete paletu Možnosti pera.
Tip: Pokud chcete, aby zařízení HTC Flyer zobrazilo nedávné typy pera, tahy a barvy použité v různých aplikacích, vyberte možnost Historie pera pro každou aplikaci v položkách Nastavení > Pero.

Když používáte pero tabletu

 1. Když si zapisujete poznámky nebo děláte kreslíte, klepnutím na otevřete paletu Možnosti pera. Ve spodní části uvidíte, zda jste v režimu Nabídka nebo Možnosti.
 2. Pokud na paletě Možnosti pera vidíte slovo Nabídka, klepnutím na toto slovo přepnete na do režimu Možnosti.
 3. V režimu Možnosti můžete postupovat následovně:
  Vrátit akci zpět nebo ji opakovat Klepnutím na odstraníte poslední tah pera. Klepnutím na jej vrátíte zpět.
  Zobrazit nebo skrýt taky pera Klepnutím na přepínejte mezi zobrazením nebo skrytím tahů pera. Někdy je užitečné skrýt tahy pera pro zobrazení původní stránky nebo obrazovky před vašimi úpravami.
  Vymazat vše Klepnutím na odstraňte všechny tahy pera na aktuální obrazovce.
 4. Můžete také stisknout a podržet tlačítko GUMA na peru tabletu. Prst nezvedejte, dokud nebudete s gumováním hotoví.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY