Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Flyer můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
 2. Pro uložení záložky na jiné místo klepněte na položku Záložky. Můžete přidat zástupce na Výchozí obrazovku nebo do vytvořené složky.
 3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko OK.

Otevírání záložky

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
 2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
 2. Na kartě Záložky klepněte na položku > Upravit.
 3. Klepněte vedle záložky, kterou chcete upravit.
 4. Zadejte změny a klepněte na položku OK.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení dříve navštívených stránek

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
 2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Zobrazení často navštěvované stránky

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
 2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání mezipaměti a historie prohlížeče

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepnutím na položku Vymazat mezipaměť odstraníte text, obrázky a další dočasné soubory z webových stránek, které jste navštívili.
  • Klepnutím na položku Vymazat historii odstraníte svou historii procházení v zařízení HTC Flyer.
0 lidí to považuje za užitečné