APLIKACE A FUNKCE
Použití webového prohlížeče
APLIKACE A FUNKCE

Použití webového prohlížeče

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Internet.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.

Přechod na webovou stránku nebo hledání na webu

 1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
 2. Zadejte webovou adresu. Můžete také zadat klíčová slova. Při psaní se na obrazovce budou zobrazovat webová doporučení.
 3. Klepněte na doporučení nebo pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

 • Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
 • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr webového odkazu nebo e-mailové adresy na webové stránce

Při zobrazení webové stránky můžete:
 • Klepnout na webový odkaz (URL) pro jeho otevření. Klepnout na e-mailovou adresu pro odeslání e-mailu na danou e-mailovou adresu.
 • Stisknout a přidržet webový odkaz nebo e-mailovou adresu pro zobrazení dalších možností.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.
 1. Na zobrazené webové stránce klepněte na pro zobrazení podokna Okna.
 2. Klepněte na tlačítko .
Nové okno prohlížeče se otevře na celou obrazovku.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

 1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na pro zobrazení podokna Okna.
 2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo na podokně Okna chcete-li procházet miniaturami webových stránek.
 3. Klepnutím na miniatury můžete rychle přepínat mezi okny prohlížeče.

  Když klepnete na miniaturu, odpovídající webová stránka se zobrazí pod podoknem Okna.

 4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepnutím na zavřete okno prohlížeče.
  • Pro zobrazení webové stránky na celou obrazovku a zavření podokna Okna klepněte na položku .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-browser-intro