Používání zvukových sad

Používání zvukových sad

Přizpůsobte tablet HTC Flyer tak, aby používal různá zvuková oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Flyer tak, a by vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci. Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro různá oznámení, jako jsou příchozí e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení.

Zvolení přednastavené zvukové sady

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zvuková sada.
 2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.
 3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
 4. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření zvukové sady

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zvuková sada.
 2. Klepněte na položku > Přidat.
 3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na Hotovo.
Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Přizpůsobení zvukové sady

Zvukovou sadu můžete přizpůsobit tak, že sami zvolíte různé zvuky pro oznámení, jako jsou nové e-maily, připomenutí kalendáře atd. Můžete si zvolit z přednastaveného výběru nebo vlastní zvukové soubory (s výjimkou zvuků oznámení).
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zvuková sada.
 2. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku Použít.
 3. Změňte zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit. Přejděte na příslušné aplikace, jako je Pošta a Kalendář, a zvolte zvuky oznámení pro tyto aplikace.
Tablet HTC Flyer automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Změna zvukových upozornění

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zvuková upozornění.
 2. Zvolte si typ upozornění, které chcete změnit.
 3. Klepněte na zvuk, který chcete použít. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
 4. Klepněte na položku Použít.

Změna zvuku připomenutí

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Připomenutí.
 2. Klepněte na přednastavený zvuk, který chcete použít.
  Tip: Chcete-li použít svůj zvukový soubor, klepněte na položku > Přidat, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu připomenutí, a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na položku Použít.

Odstranění zvukových sad

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zvuková sada.
 2. Klepněte na položku > Odstranit.
 3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
 4. Klepněte na položku Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné