ZAČÍNÁME
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů
ZAČÍNÁME

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Widgety.
  2. Posouváním prstu zprava doleva zobrazíte různé styly a možnosti widgetů. Můžete také klepnout na položku Všechny widgety a zvolit kategorii z rozevíracího seznamu.
  3. Přetáhněte položku na miniaturu výchozí obrazovku, na kterou chcete nový widget přidat.
Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na Nastavení a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

  1. Stiskněte a přidržte widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC Flyer vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
  2. Přetáhněte widget na tlačítko (pokud je povoleno).
    Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.
  3. Přizpůsobte nastavení widgetu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-home_screen-widgets