Použití nového vzhledu

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Vzhled.
  2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
  3. Klepněte na položku Použít.
0 lidí to považuje za užitečné