ZAČÍNÁME
Přizpůsobení tabletu HTC Flyer pomocí scén
ZAČÍNÁME

Přizpůsobení tabletu HTC Flyer pomocí scén

Pomocí scén vytvořte různá uspořádání Výchozí obrazovky, která odrážejí různé aspekty vašeho života. Přizpůsobte různé Výchozí obrazovky pro svou práci, hraní nebo cestování a snadno mezi nimi přepínejte.
Poznámka: Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, tablet HTC Flyer automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Tablet HTC Flyer je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
 3. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Klepněte na položku > Nový.
 3. Zadejte název nové scény a klepněte na Hotovo.
 4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
 3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku Přejmenovat.
 4. Zadejte název nové scény a klepněte na Hotovo.

Odstranění scén

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Klepněte na položku > Odstranit.
 3. Posouváním zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
 4. Klepněte na položku Odstranit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY