Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Flyer do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Flyer uložen v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Flyer se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li tablet HTC Flyer probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Tablet HTC Flyer se automaticky probudí, když máte připomenutí události nebo nastavený budík.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.
Tip: Obrazovku zamčení můžete přizpůsobit v položce > Obrazovka zamčení pro zobrazení čtyř oblíbených aplikací.
0 lidí to považuje za užitečné