Optimalizace životnosti baterie

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Flyer můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Napájení.
  3. Zaškrtněte políčko Povolit úsporný režim.
  4. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
  5. Klepněte na Nastavení úsporného režimu a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Flyer, když se přepne do úsporného režimu.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položky O tabletu > Baterie > Využití baterie.

Naplánování přepnutí zařízení HTC Flyer do režimu spánku

Nastavte plán režimu spánku v zařízení HTC Flyer tak, aby nespotřebovávalo příliš mnoho energie z baterie, když není v noco zapojeno do sítě.
Důležité: Na rozdíl od obvyklého režimu spánku při stisknutí tlačítka NAPÁJENÍ pro vypnutí displeje obrazovky, naplánovaný režim spánku vypne Wi-Fi a datová připojení během režimu spánku, který jste nadefinovali.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Napájení.
  3. Vyberte položku Povolit režim spánku a potom zadejte počáteční a konečný čas režimu spánku.
0 lidí to považuje za užitečné