Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Flyer přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položku Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM a potom vyberte políčko Zamknout kartu SIM.
  3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit kód PIN karty SIM.

Obnovení zamčené karty SIM

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Flyer potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.
  1. Na obrazovce klávesnice zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko Další.
  2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko Další.
  3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné