Příjem informací pomocí Bluetooth

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Flyer může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.
 3. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
 4. Zvolte zaškrtávací pole Viditelné.
  Tip: Klepněte na položku Časový limit viditelnosti pro nastavení zařízení HTC Flyer tak, aby bylo zjistitelné po delší dobu.
 5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Flyer. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Flyer a přijímacím zařízení. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

  Potom se zorbazí žádost o potvrzení Bluetooth.

 7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtávací pole Vždy tomuto zařízení důvěřovat.
 8. Klepněte na položku Přijmout nebo OK.
 9. Když HTC Flyer obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, otevřete panel oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku Přijmout.
 10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, otevřete panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

 • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 • V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.
0 lidí to považuje za užitečné