Použití zařízení HTC Flyer jako bezdrátového směrovače

Použití zařízení HTC Flyer jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Flyer budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Ujistěte se, že je v zařízení HTC Flyer zapnuté datové připojení, než jej začnete využívat jako bezdrátový směrovač.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot > Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.
  3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
  4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete Žádné, nemusíte zadávat heslo.
    Poznámka: Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC Flyer jako bezdrátový směrovač.
  5. Zaškrtnutím políčka Přenosný hotspot Wi-Fi zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Flyer připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Související témata
0 lidí to považuje za užitečné