Úprava nastavení zadávání

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:
  • Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností Mezinárodní klávesnice klepněte na Nastavení.
  • Na Výchozí obrazovce klepněte na > Nastavení > Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení.
Mezinárodní klávesnice Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků
  • Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu a kontroly pravopisu.
  • Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní.
Sledovat klávesnici Zapněte funkci Sledovat klávesnici a nastavte možnosti, kdy sledovat zadávání textu.
Osobní slovník Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.
0 lidí to považuje za užitečné