Používání klávesnice na obrazovce

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo pro zavření klávesnice na obrazovce.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.
  • Pro zadávání písmen a číslic klepejte na tlačítka na klávesnici.
  • Stiskněte a přidržte tlačítko písmene, pokud chcete zobrazit související znaky nebo diakritická znaménka (jsou-li nějaké).
Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
Po klepnutí se přepne na symbolovou klávesnici.
Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte.
  • Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.
  • Stiskněte a přidržte pro zadávání textu mluvením, na většině míst můžete zadávat text pomocí klávesnice na obrazovce.
Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v zařízení HTC Flyer máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
  2. Klepněte na položku Jazyk a zadávání > Konfigurace metod zadávání.
  3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku Nastavení > Mezinárodní klávesnice.
  4. Zvolte požadované jazyky.
    Poznámka: Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Flyer zakoupili.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné