Zobrazení a odpověď na zprávu

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Flyer po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
 1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
  • Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
 2. Při čtení zprávy můžete provést následující:
  Odpovědět zprávou SMS Klepněte na pole Přidat text, napište zprávu a potom klepněte na položku Odeslat.
  Odpovědět zprávou MMS Klepněte na pole Přidat text, napište zprávu, klepnutím na položku zvolte přílohu ke zprávě a potom klepněte na položku Odeslat.
  Odeslání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě Klepněte na telefonní číslo a potom zvolte, zda chcete poslat zprávu SMS nebo číslo uložit do kontaktu.
  Otevřete odkaz obsažený ve zprávách Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.
  Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.
  Zvolte, co chcete udělat se zprávou Klepnutím na zprávu otevřete nabídku možností a potom zvolte, co chcete dělat se zprávou, například ji přeposlat, zobrazit její podrobnosti, sdílet ji atd.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Flyer uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například M znamená Mobilní).

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

 1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na pole Přidat text a potom začněte psát zprávu.
 3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Telefonní číslo příjemce (nebo Další Telefonní číslo příjemce) .
 4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu, a potom klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné