Odeslání multimediální zprávy MMS

Odeslání multimediální zprávy MMS

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
 2. Klepněte na tlačítko .
 3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  • Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost Zobrazit e-mailovou adresu.
  • Klepněte na a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
  • Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole Komu.
 4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přidat předmět.
 5. Klepněte na pole Přidat text a potom zadejte zprávu.
 6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.
  Obrázek Pořiďte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
  Video Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
  Zvuk Vytvořte hlasový záznam a připojte jej nebo připojte existující zvukový soubor.
  Doporučení aplikace Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
  Umístění Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
  Kontakt (vCard) Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
  Událost (vCalendar) Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.
  Tip: Po přidání přílohy klepněte na pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.
 7. Klepněte na položku Odeslat nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

 1. Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku > Prezentace.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Přidání snímku Klepněte na a potom přidejte fotografii nebo video.
  Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku Hned po přidání snímku klepněte na položku > Zvuk.
  Přidání popisku do snímku Klepněte na Přidat text a zadejte popisek.
  Úprava textu Klepněte na a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
  Náhled prezentace Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Náhled (nebo Další > Náhled). Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.
 3. Po dokončení klepněte na položku nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.
0 lidí to považuje za užitečné