Přidání widgetů Lidé

Přidání widgetů Lidé

Buďte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Widgety.
  2. Klepněte na položku Všechny widgety > Lidé.
  3. Posouváním prstu zprava doleva zobrazíte různé styly.
  4. Přetáhněte požadovaný widget na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.
  5. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
  6. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Přidání členů skupiny do widgetu Lidé

Do skupiny kontaktů ve widgetu Lidé můžete přidat více členů.
  • Pro přidání jednoho člena klepněte na .
  • Pro přidání více členů klepněte na .
0 lidí to považuje za užitečné