Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace nebo jakýkoli kontakt ze zařízení HTC Flyer.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
  2. Na kartě Vše proveďte následující:
    Odeslání Postup
    Něčí kontaktní informace Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard.
    Vaše kontaktní informace Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil.
  3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.
  4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko Odeslat.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné