Přidání nového kontaktu

Přidání nového kontaktu

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
 2. Na kartě Vše klepněte na .
 3. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
  Poznámka: Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.
 4. Klepněte na pole Jméno a pak zadejte jméno.
  Tip: Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul (například Pan nebo Paní) nebo označení za jménem (například PhD., ml., nebo st.).
 5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.

  Klepněte na , pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné