Hledání umístění

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

  1. V aplikaci Mapy klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete hledat.
  2. Klepněte na položku pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky na mapě.
  3. Projděte panelem Výsledky a potom klepnutím na položku ze seznamu zobrazte podrobnosti umístění. Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.
  4. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
  5. Klepnutím na se vrátíte na panel Výsledky a můžete zobrazit další navržená umístění. Nebo klepnutím na X zavřete panel Výsledky.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Klepněte na položku > Vymazat mapu.
0 lidí to považuje za užitečné