Používání map

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Mapy.
 2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Ovládání Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
  Používání režimu Kompas Klepnutím na přepněte do režimu Kompas. Mapa se změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.
  Přiblížení nebo oddálení
  • Palec a ukazováček roztáhněte přes plochu, kterou chcete na mapě přiblížit. Také můžete poklepat na oblast mapy, kterou chcete přiblížit.
  • Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
  Zobrazení informací pro náhodné umístění
  1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici).
  2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace.

   Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

0 lidí to považuje za užitečné