Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

Přidání polohy jako footprintu

 1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
 2. Klepněte na položku Uložit na Footprints.
 3. Můžete provést následující:
  • Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
  • Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
  • Klepněte na a přidejte poznámku k footprintu.
  • Klepněte na položku Vybrat kategorie a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
  • Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Zaznamenat hlas pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

 1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprintsy.
 2. V části Aktuální poloha klepněte na položku .
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 4. Klepněte na položku Nastavit můj domov, vyberte domovskou adresu ze seznamu a potom klepněte na položku Hotovo.
Tip: Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětné navštívení footprintu

 1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
 2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
 3. Klepněte na pole informací, abyste si vyhledali trasu, sdíleli footprint, hledali na webu atd.

Úprava nebo odstranění footprintu

 1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
 3. Klepněte na položku Upravit nebo Odstranit v nabídce možností.

Sdílení footprintů

 1. Vytvoření footprintu
 2. Na kartě Footprinty klepněte na footprint, který jste právě vytvořili.
 3. Klepněte na položku a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

 1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položkup Odstranit.
 3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním a ukládáním je jako soubory .kmz. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth na počítači.
 1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Exportovat.
Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints v interním úložišti. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Vyvolejte zpět footprinty, které jste dříve zálohovali do interního úložiště. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.
 1. Na kartě Footprinty stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Importovat.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku Fotografie, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.
  • Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz, klepněte na tlačítko Data Footprints a pak klepněte na soubor, který chcete importovat.
0 lidí to považuje za užitečné