Změna zobrazení aplikace Kalendář

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Když otevřete aplikaci Kalendář, zobrazí se ve výchozím nastavení zobrazení Měsíc se seznamem vašich událostí na dnešek. Mezi různými zobrazeními kalendáře můžete snadno přepínat.
Chcete-li změnit na jiné zobrazení, klepněte na některou z karet ve spodní částí obrazovky.
Události jsou barevně odlišené, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na oblast záhlaví aplikace Kalendář.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.
V zobrazení měsíc můžete provádět následující:
  • Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
  • Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
  • Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.
V zobrazení týden můžete:
  • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
  • Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
  • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.
V zobrazení Den:
  • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
  • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
  • Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci pětidenní předpovědi.
0 lidí to považuje za užitečné