Vytvoření události

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které synchronizují Kalendář Google, Kalendář Outlook v počítači nebo Kalendář Exchange ActiveSync a také události, které se zobrazí pouze v zařízení HTC Flyer.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Kalendář.
 2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
 3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit:
  • Zvolte účet Google a vytvořte událost kalendáře Google. Pokud na webu máte několik kalendářů Google, zvolte ten, ve kterém chcete přidat událost.
  • Vyberte položku Synchronizace počítače pro vytvoření událostí kalendáře v zařízení HTC Flyer. Můžete je synchonizovat s Kalendářem aplikace Outlook v počítači pomocí HTC Sync.
  • Zvolte účet Exchange ActiveSync a vytvořte událost kalendáře Exchange ActiveSync.
 4. Zadejte název události.
 5. Pro zadání data a času události klepněte na položku data a času Od a Do pro jejich nastavení. Pokud se jedná o celodenní událost, jako jsou narozeniny, zaškrtněte políčko Celý den.
 6. Zadejte místo a popis události.
 7. Nastavte čas připomenutí.
 8. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku Opakování a pak zvolte, jak často událost nastává.
 9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pozvání hostů na událost (pouze Kalendář Google)

Když na událost pozvete hosty, bude odeslán zvací e-mail prostřednictvím vašeho účtu Google.
Pokud na svou událost chcete pozvat hosty, musíte vytvořit a pak přidat událost do kalendáře Google.
 1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole Kalendář a pak zvolte svůj účet Google (nebo jiný ze svých kalendářů Google).
 2. Přidejte podrobnosti o události, například datum a čas, umístění a další.
 3. Do pole Hosté zadejte e-mailové adresy každého, koho chcete na událost pozvat. Několik adres oddělte čárkami ( , ). Pokud uživatelé, kterým pozvánku zasíláte, používají aplikaci Kalendář Google, obdrží pozvání v aplikaci Kalendář a také e-mail.
 4. Klepněte na položku Uložit a přidejte událost do aplikace Kalendář Google.
0 lidí to považuje za užitečné