APLIKACE A FUNKCE
Diskutování v aplikaci Google Talk
APLIKACE A FUNKCE

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je služba společnosti Google pro zasílání rychlých zpráv a zvukové i video hovory. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Přihlášení k účtu

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hovor. Na obrazovce Účty se zobrazí účty Google, které jste si nastavili v zařízení HTC Flyer.
 2. Klepněte na účet, který chcete použít. Nebo klepněte na položku Přidat účet pro nastavení jiného účtu Google.
Poznámka: K Google Talk zůstanete přihlášeni, i když používáte jiné aplikace, dokud se záměrně neodhlásíte.

Diskutování s přítelem

 1. V aplikaci Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
 2. Zadejte zprávu do textového pole.
 3. Při diskutování stiskněte tlačítko a potom zvolte kteroukoli z těchto možností:
  Důvěrná konverzace Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce Konverzace vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
  Informace o příteli Podívejte se na kontaktní údaje přítele.
  Přidat do chatu Přidejte jiného přítele do konverzace.

Diskutování pomocí hlasu či videa

Pokud vaši přátelé využívají Google Talk na zařízení s mikrofonem nebo fotoaparátem, můžete si s nimi povídat pomocí hlasu a videa.
Důležité: Nastavte svůj online stav, abyste byli k dispozici pro hlasové hovory nebo video hovory. Klepněte na profil v Seznamu přátel a potom vyberte možnost Povolit video hovory a hlasové hovory.
 1. V aplikaci Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
 2. Na panelu zpráv proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepnutím na tlačítko zahájíte hlasový hovor.
  • Klepnutím na tlačítko zahájíte video hovor.
 3. Během video hovoru můžete:
  • Klepnutím na obrazovku zobrazit ovladače hovoru na obrazovce.
  • Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
 4. Až hlasový hovor nebo video hovor skončíte, klepněte na .

Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.
Postupujte některým z následujících způsobů:
Pozvat přítele
 1. Klepněte na tlačítko .
 2. Zadejte ID Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat.
 3. Klepněte na položku Poslat pozvání.
Zobrazit všechny přátele Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé.
 • Pokud chcete zobrazit všechny přátele, klepněte na položku > Všichni přátelé.
 • Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, klepněte na položku > Nejpopulárnější.
Označení přítele jako populárního
 1. Klepněte na přítele a potom klepněte na položku > Informace o příteli
 2. Klepněte na položku Zobrazit v seznamu Přátelé a potom vyberte požadovanou položku.
Blokování přítele Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokovaný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokovaných přátel.
Klepněte na přítele a potom klepněte na položku > Blokovat přítele
Odblokování přítele
 1. Klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Blokovaní přátelé a potom klepněte na přítele, kterého chcete odblokovat.

Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé aplikace Google Talk klepněte na a potom vyberte některou z následujících položek:
 • Nastavení, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
 • Odhlásit se, chcete-li se odhlásit ze služby Google Talk.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
395
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-flyer
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY